992TV午夜福利视频在线观看

992TV午夜福利视频在线观看

 手大指本节后名曰鱼,或有青色,或现青脉,主候胃中寒也。 下白物,化血成带也。

神怯心虚,则凄然好悲也。五月五日,天中节,是日纯阳,人当养阳以顺时,若食生菜,是伐天和,故百病发焉六月、七月勿食茱萸,伤神气。

 中寒之人,外寒盛则手足拘急转筋,痛不能忍,甚者入腹,则牵连少腹拘急而痛也。病水腹大,小便不利,其脉沉其人消渴之下,古本有「病水腹大,小便不利,其脉沉绝者,有水可下之」四句,与上文义不属,当另分为一条,在本门五条之次,始合里水脉证。

樱桃、杏味酸性寒,若过食则伤筋骨。故又发明水之在心者,心下坚□,短气而悸,不欲饮水也;水之在肺者,吐涎沫,渴欲饮水也;水之在脾者,少气身重也;水之在肝者,□下支满,嚏而痛也;水之在肾者,脐下悸也。

渴而不恶寒者,此为皮水。欬逆倚息不得卧,小青龙汤主之。

妇人中风七、八日,续来寒热,发作有时,经水适断,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。问曰:妇人年五十,所病下「血」〔利〕,数十日不止,暮即发热,少腹里急,腹满,手掌烦热,唇口干燥,何也?

Leave a Reply